Prenájom

NÁBOR NEHNUTEĽNOSTI

Na začiatku procesu prenájmu nehnuteľnosti sa stretávame s Vami, aby sme dohodli všetky podmienky a Vaše očakávania voči budúcemu nájomníkovi. Zabezpečujeme správne nastavenie nájomnej ceny, ktorá zohľadňuje lokalitu, štandard a ďalšie faktory. Našim cieľom je maximalizovať Váš zisk z prenájmu nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho prístupu a presného nastavenia ceny.

PREZENTÁCIA

Zabezpečujeme širokú škálu prostriedkov na prezentáciu a propagáciu Vašej prenajímanej nehnuteľnosti, podobne ako pri predaji. Aktívne komunikujeme so záujemcami a vykonávame profesionálne obhliadky s cieľom úspešne nájsť vhodného nájomníka.

SERVIS

Aj v prípade prenájmu sú pevné pravidlá a stanovené podmienky nevyhnutné pre úspešný nájomný vzťah. Zabezpečujeme, aby všetky dohodnuté podmienky medzi prenajímateľom a nájomníkom boli jasne ustanovené v nájomnej zmluve a že nehnuteľnosť je odovzdaná nájomníkovi v súlade s odovzdávacím protokolom.