Dokumenty na stiahnutie

ZÁKON O KRÁTKODOBOM NÁJME BYTU

98/2014 Z. z. - Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.


OBČIANSKY ZÁKONNÍK

Vyhlásené: 5. 3. 1964 Časová verzia predpisu účinná od: 1.12.2019 do: 30. 6.2024
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.


Kto platí daň z príjmov z prenájmu bytu?

Prenajímanie nehnuteľnosti je bežnou formou pasívneho príjmu. Zisk z prenájmu bytu patrí medzi zdaniteľné príjmy, ktoré je potrebné priznať v daňovom priznaní. Nie všetkým prenajímateľom vzniká povinnosť tieto výnosy zdaniť.