Predaj

PROFESIONÁLNY PRIEBEH PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI 

S dôkladnou starostlivosťou zabezpečíme každý krok predaja Vašej nehnuteľnosti. Našou prvou prioritou je osobné stretnutie s Vami, aby sme spoločne nastavili optimálnu stratégiu predaja. Nasleduje dôkladné oboznámenie sa s nehnuteľnosťou, lokalitou a všetkými relevantnými faktormi, ktoré ovplyvňujú predaj. S našimi skúsenosťami na trhu zaručíme korektné nastavenie predajnej ceny, ktorá odráža aktuálnu situáciu na trhu. Postaráme sa o spracovanie všetkých potrebných materiálov, aby bola Vaša nehnuteľnosť prezentovaná najkvalitnejším spôsobom.

( aranžovanie interiéru, fotografie, video, pôdorys, 3D obhliadka MATTERPORT • DRON pohľady • textová ponuka • ... )


PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA A MARKETING

Vaša nehnuteľnosť získa maximálnu expozíciu prostredníctvom nášho širokého marketingového portfólia. Prezentujeme ju na popredných inzertných portáloch vrátane oficiálnej stránky RE/MAX a zabezpečujeme jej viditeľnosť na sociálnych sieťach aj prostredníctvom cielenej reklamy. Využívame reklamné bannery a letákovú prezentáciu na ďalšie zviditeľnenie. Oslovovaní sú registrovaní záujemcovia, ktorí by mohli byť potenciálnymi záujemcami na kúpu Vašej nehnuteľnosti. S každým vážnym záujemcom organizujeme profesionálnu obhliadku nehnuteľnosti.


PROFESIONÁLNY SERVIS A SLUŽBY

Poskytujeme komplexné poradenstvo, pomoc a súčinnosť pri každom kroku predaja nehnuteľnosti. Zabezpečujeme vyhotovenie potrebných zmlúv vrátane zmluvy o zložení blokovacieho depozitu a zmluvy o prevode vlastníctva. Vyhotovujeme návrh na vklad vlastníckeho práva a zabezpečujeme úhradu všetkých úradných poplatkov klienta spojených s prevodom vlastníctva. Sme pri Vás aj počas odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti, vrátane vypracovania preberacieho protokolu. Okrem toho sa staráme aj o prehlásenie energií a asistenciu pri ďalších potrebných formalitách.