REALITNÁ BUBLINA JE NAPNUTÁ

a meniaca doba mení ceny nehnuteľností, aj rozhodovanie v záujme o ich kúpu.

Po dvoch náročných rokoch covidu sme sa nestihli spamätať a plynule sme sa preniesli do ďalšieho nepríjemného obdobia vojnového konfliktu za našou východnou hranicou. V oblasti obchodu s nehnuteľnosťami sa preto všetky opatrenia naďalej zrkadlia v meniacom sa záujme o predaj a kúpu nehnuteľnosti.

Keď spočiatku narastal záujem o „zelené“ nehnuteľnosti, ako chatky, záhradky a pozemky, ceny týchto nehnuteľností úmerne rástli so záujmom o ich kúpu. K záujmu investovať do kúpy nehnuteľnosti sa pripojila aj narastajúca inflácia a v spojitosti s výhodným dofinancovaním kúpy nehnuteľnosti hypotekárnym úverom, narastal počet dopytujúcich klientov po takmer každom type nehnuteľnosti, čo sa znovu premenilo do nárastu cien nehnuteľností.

JE DOBRÝM ČASOM KONIEC?

Sme svedkami veľkého nárastu cien potravín, energií, stavebného materiálu, služieb a v neposlednom rade už registrujeme zmeny v dlhodobo výhodných hypotekárnych úveroch. Úrokové sadzby narastajú a do trhu s nehnuteľnosťami sa vnára neistota. Jednoznačne predpovedať ďalší vývoj ekonomiky je takmer nemožné, ale treba povedať, že aktuálny vývoj situácie bude mať veľké nároky na rozpočet domácností a investície už nebudú tak výhodné. S istotou bude postupom času ubúdať aj množstvo kupujúcich, čo samozrejme bude smerovať k poklesu cien nehnuteľností.

MÔŽE TO BYŤ AJ INAK

Je tu však aj možnosť, že situácia sa v polovici roka 2022 ukľudní. Nárast inflácie sa spomalí a motivácia kupovať nehnuteľnosť, alebo investovať v tomto odvetví bude pokračovať. To čo sa však tak skoro nezmení sú momentálne narastajúce úrokové sadzby úverov a vysoké ceny stavebných materiálov. To samozrejme pribrzdí stavebný „búm“, prípadne sa to odzrkadlí v záujme a v neistote o kúpu nehnuteľnosti existujúcich „len na papieri“. Niektoré informácie už ohlasujú nepríjemné udalosti, kedy stavitelia nedokážu vzhľadom na aktuálne ceny stavebných materiálov finančne pokryť už rozostavané projekty a od kupujúcich požadujú doplatenie nákladov a v prípade nedoplatenia rozdielu priamo ohlasujú odstúpenie od zmlúv. Ak už nastane takýto prípad, je veľmi dôležité v akom znení je Vaša zmluva so staviteľom podpísaná. Nie vždy si totiž môže ktokoľvek dovoliť znenie zmluvy meniť, alebo od takejto zmluvy bez následkov odstúpiť.

Pri osobných stretnutiach so záujemcami sa mi často zverujú s ich skúsenosťami a neistotami. V rozhodovaní sú v tejto dobe viac naklonení kúpe existujúcich nehnuteľností, ako tých ktoré sú v štádiu výstavby, alebo len na papieri. V ich rozhodnutí však zohráva rolu aj dôvera v staviteľa, ale aj dôvera k sprostredkovateľovi. Osobne ma pri stretnutí s klientkou prekvapili jej slová, keď sa vyjadrila k záujmu o kúpu nehnuteľnosti v rozostavanom štádiu, ktorá však nebola v mojej ponuke.

Citujem: „Keby ste nehnuteľnosti v danom projekte predával vy, som rozhodnutá dom kúpiť. Ale v tomto prípade po osobnej skúsenosti so sprostredkovateľom v danom projekte budeme radšej hľadať ďalej.“

Klientka je v danej veci už rozhodnutá a preto jej môžem byť nápomocný len tým, že jej pomôžem nájsť vhodnejšiu investíciu a to či už v postavenej nehnuteľnosti, alebo rozostavanej v inom projekte. Z ďaleka sa však nejedná o jedinú klientku, či záujemcu s podobným názorom.


Váš názor ma vždy zaujíma. Ak máte svoj pohľad na situáciu, alebo rozhodovanie pri kúpe nehnuteľnosti, napíšte mi. Ak máte záujem o radu alebo služby v oblasti sprostredkovania predaja/kúpy nehnuteľnosti, nemusíte váhať. Nezáväzne prehodnotíme možnosti a rozhodnutie o vzájomnej spolupráci bude len a len na Vás.

Teším sa na stretnutia a prípadnú spoluprácu.

PS: DOBA PRAJE PREDÁVAJÚCIM a ja Vám rád pomôžem k lepšiemu výsledku.


Marián Bielik
certifikovaný realitný maklér
www.rem.ax/bielik
+421 905 319 946
RE/MAX NaMax