Choď na obsah Choď na menu

DOBRÁ ZMLUVA ROBÍ DOBRÝ OBCHOD... A JE NAVYŠE VO VÄČŠINE PRÍPADOV POVINNÁ V PÍSOMNEJ PODOBE!

10. 2. 2019

VIEME #7

           V praxi sa často stretávame so situáciou, že nehnuteľnosť je ponúkaná realitnou kanceláriou bez zmluvy s majiteľom – ako to vieme? Lebo o inzercii nevie ani majiteľ! Pritom zmluva má slúžiť na vyvážené dohodnutie podmienok, za akých bude realitná kancelária sprostredkovávať predaj Vašej nehnuteľnosti. Aj v prípade, že by majiteľ bol dohodnutý ústne s realitnou kanceláriou, ako si bude nárokovať dodržanie dohodnutých podmienok predaja v prípade nezrovnalostí? Pred podpisom zmluvy o sprostredkovaní dávame majiteľom návrh zmluvy k nahliadnutiu, vysvetlíme prípadné nejasnosti v zmluvných podmienkach. Zmluva je vyvážená, stanovuje parametre predaja – vrátane predajnej ceny a provízie.
Žiadajte od realitnej kancelárie písomnú sprostredkovateľskú zmluvu – vyhnite sa nepríjemným nedorozumeniam!
        Všetky sprostredkovateľské zmluvy uzatvorené medzi realitnou kanceláriou a záujemcom – spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie musia byť uzatvárane podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z. výlučne v písomnej forme. Uvedená povinnosť je výslovne ustanovená v §6 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého predávajúci (v tomto prípade RK) je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom nosiči:
    1. vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,
    2. potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak boli poskytnuté.
V prípade ak by sprostredkovateľ porušil vyššie uvedenú povinnosť, dopustil by sa podľa §15 ods. 1 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z. z. správneho deliktu, za ktorý orgán dohľadu uloží sprostredkovateľovi pokutu od 300 € do 16.500 €. Z gramatického výkladu predmetných ustanovení pritom súčasne jednoznačne vyplýva, že orgán, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním Zákona č. 102/2014 Z. z. nemá len právo v prípade, ak zistí, že sa sprostredkovateľ dopustil správneho deliktu, uložiť pokutu, ale pokutu uložiť musí. Orgánom vykonávajúcim dohľad je v tomto prípade SOI.
Zverte predaj svojej nehnuteľnosti do rúk makléra RE/MAX NaMax a predajte ju za optimálny čas, za čo najlepšiu cenu! Radi odpovieme na akékoľvek Vaše otázky, neváhajte nás osloviť.


V článku bol použitý zdroj www.ficek.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.